مشاوره‌ و پیاده سازی

مشاوره در طراحي ، پياده‌سازي و نگهداري راهکارهاي مبتني بر شیرپوینت/ پورتال سازمانی

مشاوره در طراحي ، پياده‌سازي و نگهداري راهکار مديريت پروژه‌هاي سازماني پراجکت سرورEPM

مشاوره در طراحي ، پياده‌سازي و نگهداري زيرساخت مبتني بر محصولات و راهکارهاي Microsoft

مشاوره در تهيه برنامه‌زمانبندي جهت پروژه ها    

مشاوره در برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

استقرار PMO

مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی/ پروژه¬ای

پیاده سازی راهکار هوش تجاری

 

محتوای بیشتر در این بخش: « آموزش