درباره سیمیا تدبیر

آغاز همکاری و سوابق اجرايي و فني کارکنان شرکت سیمیا تدبیر آرین در استقرار سيستم‌های مديريت پروژه در سازمان‌هاي مختلف به سال‌هاي گذشته باز مي‌گردد، ولي پس از احساس نياز به وجود واحدي متمركز جهت بكارگيري هر چه مطلوبتر توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در اين بخش، اين شركت در ابتداي سال 1389 با هدف ارائه خدمات مديريت پروژه، با تکیه بر راهکارهای فناوری اطلاعات، شروع به كار نمود. برای اجرای یک سیستم مدیریت پروژه بر اساس راهکارهای فن آوری اطلاعات وجود دانش و شناخت حوزه‌های زیر ضروری است.


•    روشها و متدولوژی‌های تحلیل سیستم
•    دانش مدیریت پروژه
•    نرم افزارهای مدیریت پروژه
•    ساختارهای بانک اطلاعاتی
•    دانش IT و شبکه


عدم وجود دانش و تجربه کافی در هر یک حوزه‌های بالا در یک تیم اجرای پروژه، قطعا باعث اجرای ناصحیح، ناقص و یا ناهماهنگ با نیاز مشتری می گردد. شركت سیمیا با بهره‌گيري از نيروي انساني متخصص در تمام زمینه‌های مذکور، به عنوان ارزشمندترين سرمايه‌هاي سازماني شرکت، ارتقاي سطح دانش و عملکرد نظام مديريتي و پيروي از يک برنامه جامع سازماني، به سرعت دايره خدمات خود را توسعه بخشيده است و در حال حاضر مجموعه‌اي از خدمات مهندسي و مشاوره مديريت را به گروه‌هاي مختلف اعم از سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي عرضه مي‌نمايد. عمده اين خدمات عبارت است از:


•    مشاوره سیستم‌های مديريت پروژه
•    خدمات برنامه‌ريزي و کنترل پروژه
•    خدمات فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه (PMIS)
•    آموزش مديريت پروژه و نرم افزارهاي مربوطه
•    طراحی و مکانیزاسیون فرایندهای مدیریت پروژه
•    طراحی انواع گیج و دشبوردهای مدیریتی
•    ارائه مشاوره به سازمانها در خصوص دریافت جایزه ملی مدیریت پروژه
•    ارزیابی و تعیین بلوغ سازمانها در حوزه مدیریت پروژه
•    توسعه محصول سفارشی برای سازمانها در بستر مایکروسافت شیرپوینت


رشد دانش مدیریت پروژه در کشور یکی از اهداف مهم شرکت سیمیا می باشد و در این راستا تلاش دارد که از دانش مدیریت پروژه امروز در کشور فراتر رفته، همگام با آخرين تكنولوژي و راهكارها در سطح استانداردها و فناوري جهاني حركت نماید.

خواندن 5154 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « تجربیات