دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

 

درباره پی ام باک 

یکی از ارزنده‌ترین دستاوردهای علمی و عملی  PMI تدوین و انتشار مجموعه‌ای از مؤثرترین فرآیندهای مدیریت پروژه در چهارچوب حوزه‌های دانش مدیریت پروژه است که در قالب کتابی به‌نام پیکره دانش مدیریت پروژه (Project Management Body Of Knowledge) به چاپ رسیده است. برخی از مهمترین مزایای استفاده از استاندارد مدیریت پروژه PMBOK شامل استاندارد نمودن فرآیند مدیریت پروژه و همچنین مستندسازی برخی از مباحث استاندار PMBOK شامل مفاهیم پایه ای مدیریت پروژه ، مديريت يکپارچگي پروژه ، مديريت محدوده پروژه ، مديريت زمان پروژه ، مديريت هزينه پروژه ، مديريت کيفيت پروژه ، مديريت منابع انساني پروژه ، مديريت ارتباطات پروژه ، مديريت ريسک پروژه ، مديريت تدارکات پروژه و مدیریت ذی نفعان پروژه می باشد. 

 

اهداف دوره 

هدف از این دوره تسلط شرکت کنندگان بر بخش¬های مختلف استاندارد PMBOK و تشریح چگونگی به کار بستن حوزه های ده گانه آن در در پروژه¬ها می¬باشد.

مخاطبان 

• مدیران پروژه¬ها و برنامه ¬ها و مدیران عامل سازمان

• مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه 

• تمامی علاقمندان به مدیریت پروژه و دریافت مدرک PMI

سرفصل¬ها 

معرفی PMBOK، پروژه و مدیریت پروژه

مراحل و فرآيندهاي مديريت پروژه

مديريت يكپارچگي پروژه  (Project Integration Management)

مديريت محدوده پروژه (Project Scope Management)

مديريت زمان پروژه (Project Time Management)

مديريت هزينه پروژه (Project Cost Management)

مديريت كيفيت پروژه (Project Quality Management)

مديريت تداركات پروژه (Project Procurement Management)

مديريت منابع انساني پروژه (Project Human Resource Management)

مديريت ارتباطات پروژه (Project Communications Management)

مديريت ريسك پروژه  (Project Risk Management)

مديريت ذینفعان پروژه (Project Stakeholder Management)

 

خواندن 5369 دفعه