به وب سایت سیمیا تدبیر خوش آمدید
  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

اطلاعات تماس

  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK

مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK

مجموعه دانش موجود در حرفه مدیریت پروژه را تشریح می کند .تعریف مدیریت پروژه براساس PMBOK می باشد.

” به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه ”

مدیریت پروژه از مجموعه ای از فرایند ها تشکیل شده است. برای دستیابی به مجموعه ای از محصولات ، نتایج یا خدمات ار پیش مشخص شده انجام می شود.

به طور کلی فرایند‌های مدیریت پروژه را می‌توان در قالب 5 گروه زیر گروه‌بندی کرد:

مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK

1- گروه فرایند آغازین

شناسایی شروع یک پروژه / فاز جدید گروه فرایند آغازین می گویند. هدف این فرایند ها شروع پروژه به صورت رسمی است.

فرایندهای گروه فرآیند آغازین عبارتند از:

– تدوین منشور پروژه

– شناسایی ذینفعان

2- گروه فرایندی برنامه ریزی

پروژه شامل کارهایی است که قبلا انجام نشده و برای اولین بار انجام می‌شود. به همین دلیل بیشترین تعداد فعالیت‌ها در این گروه جای می‌گیرند.

فرایندهای اصلی در گروه فرآیند برنامه ریزی عبارتند از:

– تهیه برنامه مدیریت پروژه

– برنامه‌ریزی مدیریت محدوده

– جمع آوری الزامات

– تعریف محدوده

– تهیه ساختار شکست کار

– تعریف فعالیت ها

– تعیین توالی فعالیت‌ها

– تخمین منابع فعالیت ها

– برآورد مدت زمان انجام فعالیت ها

– تهیه برنامه ی زمان بندی

– برنامه ریزی مدیریت هزینه / زمان / ریسک / واکنش به ریسک / تدارکات / ذینفعان / کیفیت / منابع انسانی / ارتباطات

– برآورد هزینه فعالیت ها

– تعیین بودجه پروژه

– شناسایی ریسک ها

– انجام تحلیل کیفی و کمی ریسک ها

3- گروه فرایندی اجرایی

  در این مرحله محصولات پروژه تولید می‌شود. مدیران پروژه‌ها باید با استفاده از مهارت‌های رهبری خود، چالش‌های بسیاری که در حین اجرای پروژه رخ می‌دهد را اداره کنند. همچنین در این مرحله بیشترین زمان و منابع برای اجرای پروژه مصرف می شود.

فرایندهای گروه فرایند اجرایی عبارتند از:

– مدیریت اجرای پروژه

– انجام تضمین کیفیت پروژه

– جذب تیم پروژه

– توسعه تیم پروژه

– مدیریت تیم پروژه

– مدیریت ارتباطات

– اجرای تدارکات

– مدیریت مشارکت ذینفعان

4- فرایند های نظارت و کنترلی

این فرایند ها به منظور اندازه‌گیری پیشرفت پروژه به سمت دستیابی به اهداف و پایش مغایرت‌ها از برنامه و انجام اقدامات اصلاحی انجام می شود.  فرایند کنترلی در طول کلیه ی فاز‌های چرخهی حیات پروژه انجام می‌گیرد. غرایند های نظارت و کنترلی عبارتند از :

– کنترل پروژه

– کنترل یکپارچه تغییرات

– تأئید محدوده

– کنترل محدوده / زمان بندی / هزینه / کیفیت

– کنترل ارتباطات

– کنترل ریسک ها

– کنترل تدارکات

– کنترل مشارکت ذینفعان

5- گروه فرایندی اختتام

فرایندهای اختتامی به منظور انجام یک پایان رسمی در پروژه به اجرا در می آیند. اختتام پرژه ممکن است در شرایط تکمیل آن یا توقف آن صورت پذیرد. فرایندهای گروه فرایند اختتام عبارتند از :

– اختتام تدارکات

– اختتام پروژه

برای مشاهده آموزش MSP اینجا کلیک کنید مشاهده روزنامه رسمی شرکت سیمیا تدبیر آرین

محسن جلالی منش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.