مثال دوم برای ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از شیرپوینت: در همان Project List یک ستون دیگر با نام “Assign To” را ایجاد می‌کنیم که نام عوامل پروژه در آن ذکرشده است. اکنون ما به نموداری نیاز داریم که تعداد پروژه‌هایی که تخصیص برای آن‌ها انجام شده است و آن‌هایی…
در اینجا برای شما روش ایجاد نمودارها در صفحه دشبورد، بدون استفاده از کد ها توضیح داده می شود. دو روش برای نشان دادن نمودارها در شیرپوینت 2010 وجود دارد: 1. PPS)Performance Point Service) 2. Chart webpart خدمات PerformancePoint Services در مایکروسافت شیرپوینت سرور 2010 یک سرویس مدیریت عملکرد است…
Pivot کردن داده ها یکی از بهترین ویژگی های PivotTable ها این است که به سرعت می توانند Pivot ( یا سازمان یافته ) شوند تا بتوانید ورک شیت خود را به روش های مختلف امتحان کنید. Pivot کردن داده ها میتواند برای پاسخ به سوال های مختلف به شما…
استفاده از ( روش ایجاد یک ) PivotTable اکسل در مدیریت و کنترل پروژه 1. یک جدول یا تعدادی سلول (شامل عناوین ستون ها) را که میخواهید در PivotTable شما باشند را انتخاب کنید. 2. ازتب Insert بر روی فرمان PivotTable کلیک کنید. 3. کادر محاوره ای Create PivotTable ظاهر…
 زمانی که شما داده های زیادی دارید، ممکن است تجزیه و تحلیل اطلاعات در ورک شیت ساده نباشد. PivotTable ها می توانند با خلاصه کردن داده ها و دادن امکان تغییرآن ها به روش های مختلف برای شما توانایی کنترل ورک شیت¬ها را افزایش می دهند. استفاده از PivotTable در…
صفحه1 از17