زمانی که شما داده های زیادی دارید، ممکن است تجزیه و تحلیل اطلاعات در ورک شیت ساده نباشد. PivotTable ها می توانند با خلاصه کردن داده ها و دادن امکان تغییرآن ها به روش های مختلف برای شما توانایی کنترل ورک شیت ها را افزایش می دهند. استفاده از PivotTable…
معرفی Conditional Formatting تصور کنید که یک ورک شیت با هزاران سطر داده دارید. تصور کنید که پیدا کردن یک الگو یا روند در سطرها چقدر مشکل خواهد بود. مشابه نمودارها و اسپارک لاین ها، Conditional Formatting یا قالب بندی شرطی روش دیگری برای به تصویر کشیدن داده ها و…
تعهد برای در اختیار گذاشتن منبع برای پروژه (Resource Engagements) یک چالش همیشگی برای مدیران اطمینان از مجهز بودن پروژه به نیروی انسانی به تعداد مورد نیاز بوده است.حال به وسیله پراجکت سرور 2016 امکان تقاضای سیستماتیک برای منبع مورد نیازوجود دارد و پس از تصویب ، آن منبع را…
مایکروسافت پراجکت بیشترین کارایی را در مدیریت برنامه زمانبندی برای کاربران فراهم می‌آورد یکی از مواردی که در تهیه و مدیریت برنامه زمانبندی پروژه به کاربران کمک کرده و باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود ، آشنایی با کلیدهای میانبر و استفاده از آنها در برنامه زمانبندی است. تعدادی از کلیدهای…
صفحه2 از17