مثال دوم  برای ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از شیرپوینت: 

در همان Project List یک ستون دیگر با نام “Assign To” را ایجاد می‌کنیم که نام عوامل پروژه در آن ذکرشده است. اکنون ما به نموداری نیاز داریم که تعداد پروژه‌هایی که تخصیص برای آن‌ها انجام شده است و آن‌هایی که انجام نشده است را نشان بدهد. این سناریو از طریق روش قبل قابل اجرا نیست.  در این نوع سناریوها نیاز داریم تا master list را با استفاده از ورک فلوی SPD انجام دهیم. برای ایجاد نموداری مشابه شکل زیر مراحل زیر را اجرا کنید:

ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از قابلیتهای شیرپوینت

 

1. لیستی که دارای master data از status-ProjectMaster است را ایجاد کنید. 

 ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از قابلیتهای شیرپوینت

2. یک ProjectList را که تمام ستون‌های مرتبط پروژه را داشته باشد و همچنین یک ستون با نام AssignedUnAssigned را ایجاد کنید که داری ستون جستجوی ProjectResources Title Column باشد.

 ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از قابلیتهای شیرپوینت

3. ستونی را در ProjectResources List  ResourceCount ایجاد کنید که ستون جستجوی AssignedUnAssigned از ProjectList باشد. همانند آنچه در مثال قبل انجام دادیم. 

4. یک ورک فلوی SPD که داده‌ها را در ستون AssignedUnAssigned لیست پروژه (ProjectList) نشان دهد را ایجاد کنید. این ورک فلو بر روی Creation/Editing آیتم‌های لیست پروژه (ProjectList) انجام می‌شود. ورک فلو به شکل زیر خواهد بود:

 ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از قابلیتهای شیرپوینت

5. زمانی که این WF به ProjectList پیوست شود، داده ها را در فیلد AssignedUnAssigned نشان می‌دهد که داده ها را از ProjectResources ResourceCount نشان میدهد. 

 ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از قابلیتهای شیرپوینت

6. اکنون تنها Chart WebPart را برای ProjectResources List پیکر بندی می‌کنیم. ما عنوان را بر روی محور X و ResourceCount را بر روی محور Y پیکربندی می‌کنیم.

 

 

 

در اینجا برای شما روش ایجاد نمودارها در صفحه دشبورد، بدون استفاده از کد ها توضیح داده می شود. دو روش برای نشان دادن نمودارها در شیرپوینت 2010 وجود دارد: 

1. PPS)Performance Point Service)

2. Chart webpart

خدمات PerformancePoint Services در مایکروسافت شیرپوینت سرور 2010 یک سرویس مدیریت عملکرد است که می توانید از آن برای نظارت و تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده کنید.  PerformancePoint Serviceها با ارائه ابزارهای انعطاف پذیر و کاربرد آسان برای ایجاد دشبوردها، کارت¬های امتیاز دهی، گزارشات و KPIها به همه اعضای سازمان در تصمیم گیری¬ها آگاهانه و همراستا با استراتژی¬های سازمان باشد، کمک می¬کند. در ابتدا فکر می‌کردیم که PPS به دلیل قابلیت¬های فراوانی که برای دشبوردها، کارت¬های امتیاز و KPIها دارد ¬روش مناسبی برای رفع نیازهای ما خواهد بود خواهد بود، اما به دلیل آن که نیاز اصلی ما ایجاد Chart WebPart از لیست شیرپوینت بود و PPS محدودیت‌هایی دارد و مانند کیوب در SQL Server و یا اکسل تنها می‌توانیم نمودارهای سه بعدی (3- dimensional object) بسازیم در نتیجه مجبور بودیم که به جای PPS از Chart WebPart های ‌OOB استفاده کنیم. 

نمودارهای وب پارت به ما روش‌هایی برای ایجاد نمودار می‌دهد. موارد زیر می‌توانند منابعی جهت نمودارهای وب پارت بدهد:

1. WebPart

2. List

3. BDC

4. Excel Services

در این قسمت درقالب دو مثال ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از وب پارت‌های OOB شیرپوینت آموزش داده می‌شود.

مثال 1:

در  اینجا لیستی داریم که جزئیاتی را در مورد پروژه از جمله نام پروژه، وضعیت پروژه، کشور و بخش و... را به ما نشان می¬دهد. کاربر علاقه مند است تا به تعداد پروژه‌ها بر اساس وضعیت نگاهی بیندازد. چیزی مشابه به نمودار شکل زیر:

 ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

 

مراحل زیر را برای پیاده سازی چارت بالا با استفاده از OOB SharePoint Chart WebPart اجرا کنید:

1. لیستی که دارای master data از status-ProjectMaster است را ایجاد کنید. 

 ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

2. یک ProjectList را که تمام ستون‌های مرتبط پروژه را داشته باشد و همچنین یک ستون با نام وضعیت پروژه (project status) است را ایجاد کنید که داری ستون جستجوی ProjectMaster Title Column باشد.

 ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

3. یک ستون در لیست ProjectMaster ایجاد کنید که ستون جستجوی ستون وضعیت پروژه‌ی ProjectList باشد .مانند شکل زیر:

روش ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

4.    زمانی که این ستون در جدول Projectmaster ایجاد شد، تعداد پروژه ها در هر وضعیت در این ستون نشان داده می‌شود. 


ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

5. اکنون ما تنها Chart WebPart را برای جدول ProjectMaster پیکربندی می‌کنیم. ما محور X را برای عنوان و محور Y را برای شمردن تعداد پروژه‌ها در هر وضعیت (Project Status Count) پیکربندی می‌کنیم. 

 

ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

این مثال بسیار ساده بود اما ایجاد چارت‌های پیچیده‌تر به این سادگی نخواهد بود. در قسمت دوم به مثال دیگری برای ایجاد یک نمودار پیچیده تر توجه کنید. 

 

نمايش آيكون PDF در مستندات موجود در شيرپوينت  2010، 2013 و 2016 

يكي از مواردي که میتوان در كتابخانه اسناد ( Document Library) سايت‌هاي شيرپوينت است اضافه نمود، نمایش آیکون PDF است که برای انجام این کار در پورتال میبایست از روش زير استفاده كنيد:

 H:\STA\SimiaBlogPics\نمايش آيكون PDF در مستندات موجود در شيرپوينت

• آيكون PDF را از اينجا ذخيره كرده و نام آن را به PDF.gif تغيير دهيد.

• آيكون PDF را در مسير زير كپي كنيد.

برای شیرپوینت 2010:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\IMAGES

برای شیرپوینت 2013:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\IMAGES

برای شیرپوینت 2016:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\TEMPLATE\IMAGES

• به مسير زير وارد شده و فايلي با نام DOCICON.XML را با Notepad باز كنيد.

برای شیرپوینت 2010:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\XML

برای شیرپوینت 2013:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\XML

برای شیرپوینت 2016:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\TEMPLATE\XML

 نمايش آيكون PDF در مستندات موجود در شيرپوينت

• بخش <ByProgID> را ناديده گرفته و به انتهاي محتويات فايل رفته تا به بخش <ByExtension> برسيد.

• در بخش <ByExtension> عبارت <“Mapping Key=”pdf” Value=”PDF.gif /> را وارد كنيد.

 نمايش آيكون PDF در مستندات موجود در شيرپوينت

• براي تسريع در كار مي توان يكي از خطوط كد را كپي كرده و در زير يكي از كدها درج كنيد.

• فايل Notepad را ذخيره و در نهايت ببنديد.

• IIS را Restart كنيد.

 نمايش آيكون PDF در مستندات موجود در شيرپوينت