در مباحث كنترل پروژه فعاليتها به سه دسته تقسيم مي‌شوند :
1.    فعاليت (Task) : اكثر فعاليت‌هاي MSP از نوع Task مي‌باشند فعاليت‌هايي كه در سطح اجرا يا به عبارتي در پايين‌ترين سطح هستند را Task مي‌نامند.( اين نوع فعاليت همان است كه در گانت وارد شده و درصدهاي اجرايي را به خود اختصاص مي‌دهد )
2.    فعاليت‌هاي مادر ( Summary Task ) : در MSP فازهاي پروژه را به نام Summary Task يا فعاليت‌هاي مادر نامگذاري مي‌كنند. فعاليت‌هاي مادر تركيبي از فعاليت‌هايي هستند كه در سطح پايين‌تر از آنها قرار مي‌گيرند. مدت زمان Summary Task ها بر اساس زمان تقدم و تاخر فعاليت‌هاي Task زير مجموعه آنها تعيين مي‌شود.
3.    فعاليت‌هاي مايلستون (Milestone) : فعاليت‌هايي هستند كه داراي زمان صفر مي‌باشند و براي نشان‌دادن شروع و پايان پروژه و پايان فازهاي اصلي و همچنين نقاط كليدي پروژه كه داراي اهميت خاصي هستند استفاده مي‌شود.
 

انواع فعاليت‌ها در مایكروسافت پراجكت

کاربرد  Project summary Task در مایکروسافت پراجکت 2010، 2013 و  2016 

همانطور كه مي‌دانيد Project Summary Task نام پروژه است كه فعاليت‌هاي ديگر پروژه زيرمجموعه آن قرار دارد. در نرم‌افزار ماكروسافت پراجكت اضافه‌كردن فعاليت اصلي سطح بالا (Top-level summary task) براي جمع‌آوري اطلاعات پروژه كار بسيار ساده‌اي است. اين سطح از پروژه اين امكان را براي شما فراهم مي‌كند كه زمان كل پروژه ، تاريخ‌هاي شروع و پايان پروژه و همچنين ساير اطلاعات پروژه مانند هزينه فعاليت‌ها و ميزان كار انجام‌شده در پروژه و … را مشاهده كنيد.
نمايش  Project summary task در برنامه زمانبندي
1. از تب Task يا Resource در بخش View گزينه Gantt Chart را انتخاب كنيد.
 Project summary Task در ماکروسافت پراجکت
2.  در نماي گانت چارت در تب Format و در گروه Show/Hide چك باكس گزينه Project Summary Task را فعال كنيد.
 
 نمايش  Project summary task در برنامه زمانبندي

نمايش  Project summary task در برنامه زمانبندي

صفحه5 از5