در اینجا برای شما روش ایجاد نمودارها در صفحه دشبورد، بدون استفاده از کد ها توضیح داده می شود. دو روش برای نشان دادن نمودارها در شیرپوینت 2010 وجود دارد: 

1. PPS)Performance Point Service)

2. Chart webpart

خدمات PerformancePoint Services در مایکروسافت شیرپوینت سرور 2010 یک سرویس مدیریت عملکرد است که می توانید از آن برای نظارت و تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده کنید.  PerformancePoint Serviceها با ارائه ابزارهای انعطاف پذیر و کاربرد آسان برای ایجاد دشبوردها، کارت¬های امتیاز دهی، گزارشات و KPIها به همه اعضای سازمان در تصمیم گیری¬ها آگاهانه و همراستا با استراتژی¬های سازمان باشد، کمک می¬کند. در ابتدا فکر می‌کردیم که PPS به دلیل قابلیت¬های فراوانی که برای دشبوردها، کارت¬های امتیاز و KPIها دارد ¬روش مناسبی برای رفع نیازهای ما خواهد بود خواهد بود، اما به دلیل آن که نیاز اصلی ما ایجاد Chart WebPart از لیست شیرپوینت بود و PPS محدودیت‌هایی دارد و مانند کیوب در SQL Server و یا اکسل تنها می‌توانیم نمودارهای سه بعدی (3- dimensional object) بسازیم در نتیجه مجبور بودیم که به جای PPS از Chart WebPart های ‌OOB استفاده کنیم. 

نمودارهای وب پارت به ما روش‌هایی برای ایجاد نمودار می‌دهد. موارد زیر می‌توانند منابعی جهت نمودارهای وب پارت بدهد:

1. WebPart

2. List

3. BDC

4. Excel Services

در این قسمت درقالب دو مثال ایجاد نمودارهای پیچیده با استفاده از وب پارت‌های OOB شیرپوینت آموزش داده می‌شود.

مثال 1:

در  اینجا لیستی داریم که جزئیاتی را در مورد پروژه از جمله نام پروژه، وضعیت پروژه، کشور و بخش و... را به ما نشان می¬دهد. کاربر علاقه مند است تا به تعداد پروژه‌ها بر اساس وضعیت نگاهی بیندازد. چیزی مشابه به نمودار شکل زیر:

 ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

 

مراحل زیر را برای پیاده سازی چارت بالا با استفاده از OOB SharePoint Chart WebPart اجرا کنید:

1. لیستی که دارای master data از status-ProjectMaster است را ایجاد کنید. 

 ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

2. یک ProjectList را که تمام ستون‌های مرتبط پروژه را داشته باشد و همچنین یک ستون با نام وضعیت پروژه (project status) است را ایجاد کنید که داری ستون جستجوی ProjectMaster Title Column باشد.

 ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

3. یک ستون در لیست ProjectMaster ایجاد کنید که ستون جستجوی ستون وضعیت پروژه‌ی ProjectList باشد .مانند شکل زیر:

روش ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

4.    زمانی که این ستون در جدول Projectmaster ایجاد شد، تعداد پروژه ها در هر وضعیت در این ستون نشان داده می‌شود. 


ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

5. اکنون ما تنها Chart WebPart را برای جدول ProjectMaster پیکربندی می‌کنیم. ما محور X را برای عنوان و محور Y را برای شمردن تعداد پروژه‌ها در هر وضعیت (Project Status Count) پیکربندی می‌کنیم. 

 

ایجاد نمودارهای پیچیده در SharePoint

این مثال بسیار ساده بود اما ایجاد چارت‌های پیچیده‌تر به این سادگی نخواهد بود. در قسمت دوم به مثال دیگری برای ایجاد یک نمودار پیچیده تر توجه کنید.