به وب سایت سیمیا تدبیر خوش آمدید
  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

اطلاعات تماس

  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

تجربیات سیمیا تدبیر آرین

جدول تجربیات سیمیا تدبیر آرین ازسال 1389 تا 1402

تجربیات شرکت سیمیا تدبیر آرین

تجربیات شرکت سیمیا تدبیر آرین

آموزش و راه اندازی  سیستم مدیریت پروژه EPM

طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار  سیستم مدیریت پروژه EPM

سامانه گزارشات وزارتی

سامانه امور مجامع

مشاوره مدیریت پروژه

مشاور عارضه‌یابی مدیریت پروژه

نظارت بر استقرار سامانه مدیریت پروژه

طراحی فرآیند بر اساس استاندارد

خدمات مدیریت و کنترل پروژه

پیاده سازی مدیریت استراتژیک در بستر شیرپوینت