به وب سایت سیمیا تدبیر خوش آمدید
  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

اطلاعات تماس

  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

تجربیات سیمیا تدبیر آرین

جدول تجربیات سیمیا تدبیر آرین ازسال 1389 تا 1402

تجربیات شرکت سیمیا تدبیر آرین

تجربیات شرکت سیمیا تدبیر آرین

خدمات مدیریت و کنترل پروژه

خدمات مدیریت و کنترل پروژه (100 پروژه استراتژیک) و استقرار  سیستم مدیریت پروژه

طراحی فرآیند بر اساس استاندارد

طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار  سیستم مدیریت پروژه EPM

طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار  سیستم مدیریت پروژه

پروژه نیازسنجی سامانه BI

مشاور عارضه‌یابی مدیریت پروژه

نظارت بر استقرار سامانه مدیریت پروژه

مشاوره مدیریت پروژه

سامانه امور مجامع

سامانه گزارشات وزارتی