به وب سایت سیمیا تدبیر خوش آمدید
  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

اطلاعات تماس

  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com
دی ۷, ۱۴۰۰

وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان

وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان در این بخش در رابطه با وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان مواردی ارائه می‌گردد.به طور کلی وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان عبارتند از: 1- فرهنگ سازی و استقرار نظامها و روشها – مدیریت متمرکز و یکپارچه‌سازی شیوه مدیریت پروژه‌ها – تعریف و توسعه فرهنگ مدیریت پروژه در سطح سازمان – تعریف و پیاده‌سازی روالها، استانداردها و سیستم های مدیریت پروژه – استاندارد‌سازی نحوه تهیه برنامه‌ریزی، کنترل و گزارش‌دهی پروژه ها – تشخیص فرآیندهای مشترک در پروژه‌ها و ساماندهی آنها جهت کاهش هزینه‌ها – پیاده‌سازی و پشتیبانی متدولوژی مدیریت پروژه سازمان – پیاده‌سازی، هدایت و پشتیبانی مدیریت سبد پروژه و مدیریت برنامه بر مبنای چارچوب و متدولوژی تعریف شده – ارائه راهکارهایی جهت بهبود فرآیندهای سازمانی درجهت حمایت از مدیریت سبد پروژه‌ها – پیاده‌سازی و نظارت بر نظام مدیریت کیفیت در پروژه‌ها – تعریف و هدایت مدیریت ریسک در پروژه‌ها 2- تعیین معیارها و نظارت بر اجرای آنها – سنجش عملکرد تمامی پروژه‌ها در مقایسه با مبناها و معیارهای تعریف شده سازمان و حذف پروژه‌هایی که با استراتژی های سازمان همخوانی ندارند. – تعریف معیارهای لازم جهت ارزیابی و اولویت بندی پروژه‌ها 3-آموزش و نظارت بر فعالیتهای مدیران پروژه – تعریف دقیق شرح وظایف مدیران پروژه – حمایت و نظارت بر فعالیتهای مدیران پروژه در قالب یک بخش – استقرار، حمایت و آموزش مدیران پروژه – تأیید صلاحیت و تخصیص مدیران پروژه به پروژه‌ها – آموزش مدیران پروژه و پرورش نسل جدید مدیران پروژه – ایجاد فضای تعامل و انتقال تجربیات مدیران پروژه به یکدیگر 4- فعالیتهای اجرایی مرتبط با پروژه‌ها – بررسی پروژه‌های ورودی به شرکت و ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با ورود و یا عدم ورود آنها به شرکت – تعریف و مدیریت محدوده پروژه‌ها – انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه قبل از تخصیص مدیر پروژه – برنامه‌ریزی و زمانبندی پروژه‌های اولویت‌بندی شده – مدیریت هزینه های پروژه ها – مدیریت منابع انسانی مورد نیاز پروژه‌ها – برقراری و مدیریت ارتباط مدیران پروژه با کمیته‌ها و شوراهای راهبردی – جلوگیری از ارجاع تمامی موارد تصمیم‌گیری اجرایی مرتبط با پروژه‌ها به مدیریت ارشد سازمان و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم‌گیری و جلوگیری از اتلاف وقت مدیریت ارشد – انجام خدمات پشتیبانی در راستای تحقق اهداف پروژه 5- پایش، ارزیابی و گزارش دهی – نظارت بر فعالیتهای بخشهای کنترل پروژه، دفترفنی، نظارت و قراردادها – تهیه گزارش‌های نیم‌سالانه و سالانه از وضعیت پروژه‌ها و اعلام به شورای عالی – ارزیابی ادواری مدیران پروژه بر پایه فرم‌های تدوین شده و ‌ارائه نتایج به شورای عالی (معرفی برای پروژه‌های مشابه- تشویق یا توبیخ) و انتخاب مدیر پروژه برتر – نظارت بر مدیریت تغییرات در پروژه‌‌ها – نظارت برتحویل پروژه‌‌ها – بازنگری و ارائه پیشنهاد بهبود مستمر در زمینه فرآیندهای موجود، یکپارچه‌سازی فرآیندها، فرهنگ سازمانی، ابزارها و مسائل مدیریتی – رسیدگی و نظارت بر امور قراردادی 6- مدیریت ابزارها و اطلاعات پروژه‌‌ها – دریافت، تحلیل و مدیریت آموزه‌های پروژه‌ها – در دسترس قراردادن تجربیات به دست آمده و نمونه های موفق مدیریت پروژه – تعیین و درخواست تأمین ابزارهای مورد نیاز پروژه‌ها ازقبیل پرتال مدیریت پروژه، انتخاب و تأمین نرم‌افزارها، تهیه فرمها و الگوها و غیره – ترویج و نظارت بر استفاده از ابزارهای مورد نیاز پروژه‌ها – ارائه گزارشات مدیریتی در رابطه با پروژه‌های شرکت جهت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استراتژیک در این مقاله با وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان آشنا شدید. برای مشاده آموزش اکسل اینجا کلیک کنید برای مشاهده مقاله EPM اینجا کلیک کنید مشاهده روزنامه رسمی شرکت سیمیا تدبیر آرین