به وب سایت سیمیا تدبیر خوش آمدید
  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

اطلاعات تماس

  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com
دی ۶, ۱۴۰۰

مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK

 مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK مراحل مدیریت پروژه بر اساس PMBOK عبارتند از : -آغاز -برنامه‌ریزی -اجرا -نظارت – اختتام پیکره دانش مدیریت پروژه / PMBOK بعنوان معتبرترین استاندارد و مرجع مدیریت پروژه در صنایع مختلف شناخته می‌شود.مجموعه دانش موجود در حرفه مدیریت پروژه را تشریح می کند.  تعریف مدیریت پروژه براساس PMBOK  “به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه ” می باشد.  مدیریت پروژه از مجموعه ای از فرایند ها تشکیل شده برای دستیابی به مجموعه ای از محصولات ، نتایج یا خدمات ار پیش مشخص شده انجام می شود. به طور کلی فرایند‌های مدیریت پروژه را می‌توان در قالب 5 گروه زیر گروه‌بندی کرد: 1- گروه فرایند آغازین اولین فرآیند مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK می باشد . شامل فعالیت‌های مورد نیاز برای ایجاد یک پروژه به منظور صدور مجوز شروع آن است. فرآیند آغاز را می‌توان مانند یک گواهی تولد برای پروژه در نظر گرفته شود. این گواهی معمولا از یک یا دو صفحه تشکیل می‌شود. مطابق با استاندارد PMBOK، فاز آغاز از دو فرآیند تشکیل می گردد. فرایندهای گروه فرآیند آغازین عبارتند از: – تدوین منشور پروژه – شناسایی ذینفعان 2- گروه فرایندی برنامه ریزی یکی دیگر از مراحل مدیریت پروژه بر اساس PMBOK، «برنامه ریزی پروژه» (Project Planning) است. برنامه ریزی پروژه، تمام حوزه‌های 10 گانه دانش مدیریت پروژه را در برمی‌گیرد. فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی پروژه، در اغلب موارد دست کم گرفته می‌شوند. موفقیت پروژه معمولا ارتباط بسیار نزدیکی با میزان,  کیفیت برنامه ریزی در این فاز می باشد. فعالیت اول در برنامه‌ریزی، تهیه برنامه مدیریت پروژه شامل کارهایی برای اولین بار  است.  به همین دلیل بیشترین تعداد فعالیت‌ها در این گروه جای می‌گیرند. فرایندهای اصلی در گروه فرآیند برنامه ریزی عبارتند از: – تهیه برنامه مدیریت پروژه – برنامه‌ریزی مدیریت محدوده – جمع آوری الزامات – تعریف محدوده – تهیه ساختار شکست کار – تعریف فعالیت ها – تعیین توالی فعالیت‌ها – تخمین منابع فعالیت ها – برآورد مدت زمان انجام فعالیت ها – تهیه برنامه ی زمان بندی – برنامه ریزی مدیریت هزینه / زمان / ریسک / واکنش به ریسک / تدارکات / ذینفعان / کیفیت / منابع انسانی / ارتباطات – برآورد هزینه فعالیت ها – تعیین بودجه پروژه – شناسایی ریسک ها – تحلیل کیفی ریسک ها پروژه 3- گروه فرایندی اجرایی حجم عظیمی از فعالیت‌های پروژه، به فاز «اجرای پروژه» (Project Execution) مربوط می‌شود. مدیر پروژه با توجه به برنامه مصوب،  به مدیریت فعالیت‌های تیم اجرایی می‌پردازد. حین اجرای پروژه، اقلام قابل تحویل، به حامی یا کارفرما تحویل داده می‌شوند.در این مرحله محصولات پروژه تولید می‌شود. مدیران پروژه‌ها باید با استفاده از مهارت‌های رهبری خود، چالش‌های بسیاری که در حین اجرای پروژه رخ می‌دهد را اداره کنند. فرایندهای گروه فرایند اجرایی عبارتند از: – مدیریت اجرای پروژه – انجام تضمین کیفیت پروژه – جذب تیم پروژه – توسعه تیم پروژه – مدیریت تیم پروژه – مدیریت ارتباطات – اجرای تدارکات – مدیریت مشارکت ذینفعان 4- فرایند های  کنترلی  فرایند های کنترلی جهت اندازه‌گیری پیشرفت پروژه جهت بررسی اهداف, پایش مغایرت‌ها از برنامه, انجام اقدامات اصلاحی می باشند.  فرایند کنترلی در طول کلیه ی فاز‌های چرخه ی حیات پروژه انجام می‌گیرد. فرایند های  کنترلی عبارتند از : – کنترل پروژه – کنترل یکپارچه تغییرات – تأئید محدوده – کنترل محدوده / زمان بندی / هزینه / کیفیت – کنترل ارتباطات – کنترل ریسک ها – کنترل تدارکات – کنترل مشارکت ذینفعان 5- گروه فرایندی اختتام فرایندهای اختتامی به منظور انجام یک پایان رسمی در پروژه به اجرا در می آیند. اختتام پرژه ممکن است در شرایط تکمیل آن یا توقف آن صورت پذیرد. فرایندهای گروه فرایند اختتام عبارتند از : – اختتام تدارکات – اختتام پروژه برای مشاهده آموزش MSP اینجا کلیک کنید  آموزش کنترل پروژه اینجا کلیک کنید  آموزش مدیریت پروژه اینجا کلیک کنید برای مشاهد آموزش BMBOK کلیک کنید   مشاهده روزنامه رسمی شرکت سیمیا تدبیر آرین