برای این کار، فعالیت یا فعالیت های مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از آن کلیدهای Shift و Alt را نگه دارید. برای بالا بردن سطح ،فلش سمت چپ و برای پایین بردن آن، فلش سمت راست را بفشارید.